Siirry suoraan sisältöön

Apurahan hakeminen

Hakuohjeita:
Tutkimussuunnitelma kokonaisuudessaan, lähdeviitteet mukaan lukien, saa olla enintään viisi (5) sivua pitkä. Osa tiedoista kirjoitetaan hakemuslomakkeeseen, eikä näitä tietoja tule toistaa. Suunnitelmassa tulee ilmetä selkeästi se, mitä apurahalla aiotaan saada aikaan. Pelkkä yleinen selvitys tutkimusalueesta ei ole tutkimussuunnitelma. Apurahahakemuksessa fonttikoko täytyy olla vähintään 12. Hakemuslomakkeen Tutkimussuunnitelman yhteenveto-osassa täytyy ehdottomasti käyttää myös fonttikokoa 12.

Kliinisessä tutkimuksessa täytyy olla eettisen ja koe-eläintoimikuntien sekä muut tarvittavat luvat. Tiedoksi hakemukseen riittää lausuntojen numerot.

Tutkimussuunnitelman ohjeellinen jaottelu on: tausta, tutkimuksen tavoite, menetelmät ja toteuttaminen, aikataulu, työnjako tutkimusryhmän jäsenten kesken ja kustannusarvion perustelut.

Väitöskirja-apurahahakemuksessa tulee merkitä ne julkaisut, jotka tulevat väitöskirjaan.

Hakemukseen ei tarvitse liittää käsikirjoituksia eikä julkaisuja.

Täytetty apurahalomake lähetetään osoitteella markku.suoranta@botniacancer.fi tai Pohjanmaan Syöpäyhdistys ry, Alatori 3, 65100 Vaaasa 

Apurahan saajan on seuraavan vuoden kuluessa sen saannista esitettävä kirjallinen selvitys apurahan käytöstä ja toimitettava se yhdistyksen toimistoon. Matka-apuraha on tilitettävä kuuden (6) kuukauden sisällä matkan päättymisestä. Selvitystä on jatkettava vuosittain kunnes apuraha on käytetty. Käyttöaika on korkeintaan kolme vuotta. Loppuraportissa on mikäli mahdollista selostettava kansanomaisesti apurahan avulla saatu hyöty. Myös matka-apurahan käytöstä on tehtävä selvitys ja kerrottava, mitä hyötyä matka tuotti.

Matka-apurahat maksetaan kuitteja ja loppuselvitystä vastaan.

Tiedustelut toiminnanjohtaja Markku Suoranta, 0500 560 151

Apurahalomake

Loppuselvitys ja tilitys apurahasta