Siirry suoraan sisältöön

Yllättävän moni tupakoi vielä syöpähoitojen alkaessa

Nikotiinista irti -ryhmässä- Pohjanmaan Syöpäyhdistys tarjoaa apua lopettamiseen yhteistyössä Pohjanmaan Hyvinvointialueen (Vaasan keskussairaalan) syöpätautien poliklinikan kanssa
Vaasan keskussairaalan kehitysprojektissa yhteistyössä Uumajan yliopiston ja Pohjanmaan Syöpäyhdistyksen kanssa on alustavan arvion mukaan todettu, että syöpähoidossa olevista potilaista vielä noin 11% tupakoi. Tämä on hälyttävä luku!

Tupakoinnin lopettaminen on äärimmäisen tärkeää myös syöpää sairastavilla. Tupakointi lyhentää elinaikaa, huonontaa hoitotuloksia ja lisää hoidon haittoja. Nyt tupakoiville tarjotaan mahdollisuus päästä tupakasta eroon Nikotiinista irti-ryhmässä.

Ainutlaatuinen yhteistyö Vaasan keskussairaalan ja Pohjanmaan Syöpäyhdistyksen kanssa tarjoaa Nikotiinista irti-ryhmätoimintaa potilaille. Ryhmään voi osallistua potilas, jolla on hoitokontakti Vaasan keskussairaalassa, ja hänelle on suositeltu ryhmään osallistumista lääkärin tai hoitajan toimesta, tai hän on itse kiinnostunut tupakoinnin lopettamisesta. Ryhmää ohjaa Pohjanmaan Syöpäyhdistyksen terveydenhoitaja, joka on kouluttautunut tupakasta vieroittamiseen.

”Ryhmään osallistuva voi olla syöpäpotilas, leikkausta odottava tai tupakoinnin lopettamisesta kiinnostunut” kertoo Lea Vinkanharju, terveydenhoitaja Pohjanmaan Syöpäyhdistyksestä.

Syöpäyhdistyksen terveyden edistämisen asiantuntija auttaa syöpäpotilaita pääsemään irti nikotiinista.

Osallistuminen ryhmään on maksutonta, mutta vieroitusvalmisteet tai reseptilääkkeet lopettamisen tueksi jokainen osallistuja ostaa itse.

”Kokoonnumme joka toinen tiistai, yhteensä seitsemän kertaa Vaasan keskussairaalassa” Lea kertoo. Ryhmä aloittaa toimintansa keväällä 2022.

”Ryhmässä lopettaminen on tutkimusten mukaan tehokkaampaa ja helpompaa, kuin yksin, joten kannattaa lähteä rohkeasti mukaan” Lea kannustaa. ”Ryhmässä pohdimme toimivia lopettamiskeinoja, jaamme kokemuksia lopettamisesta osallistujien kesken ja tuemme lopettamisen polulla” Lea kertoo.

”Tupakoimattomuuden oppiminen tapahtuu ohjatussa ryhmässä paremmin kuin yksin” kertoo osastonylilääkäri Heidi Andersén Vaasan keskussairaalasta. Heidi Andersén on taustaltaan keuhkosairauksien erikoislääkäri, joka pitää tupakoinnin lopettamista tärkeänä tekona omalle terveydelle, eikä pidä lopettamista tarpeettomana vaikeankaan sairauden yhteydessä. Heidi auttaa ryhmään osallistuvia tarvittaessa vieroitusvalmisteihin liittyvien kysymysten kanssa.

Lisätietoja:
Heidi Andersén, osastonylilääkäri, puh. 06 312 1111, heidi.andersen@ovph.fi
Niclas Sandström, vs. sairaalalääkäri, niclas.sandström@ovph.fi
Lea Vinkanharju, Terveyden edistämisen asiantuntija, Pohjanmaan Syöpäyhdistys, puh. 050 581 5860
lea.vinkanharju@botniacancer.fi