Siirry suoraan sisältöön

Vaasan keskussairaala onkologian klinikka: Geenitestin avulla vähennetään syöpäpotilaiden kuolemia

Vaasan keskussairaala on ensimmäisenä sairaalana Suomessa ottanut rutiinikäyttöön geenitestin, jonka avulla tunnistetaan potilaat, joilla on vaara saada normaaliannoksisista fluoropyrimidiinisyöpälääkkeistä vakavia haittavaikutuksia.

Fluoropyrimidiinejä ovat tablettimuotoinen kapesitabiini ja suoneen annettava 5-fluorourasiili. Ne ovat käytetyimpiä syöpälääkkeitä monissa syövissä.  Arvioidaan, että noin 10%:lla väestöstä on osittainen fluoropyrimidiiniä hajottavan DPD entsyymin puutos ja että 0,5%:lla tämä entsyymi puuttuu kokonaan. Entsyymin toimimattomuuden seurauksena fluorourasiilia kertyy elimistöön, mikä aiheuttaa normaalia vakavampia haittavaikutuksia. Viime vuonna Euroopan lääkevirasto antoi suosituksen, että DPD entsyymin toimimattomuus tulee selvittää ennen ko. lääkkeiden antamista. Näin Suomessa onkin aloitettu laajamittainen testaus.  Vaasassa aktiivinen testaus aloitettiin kolme vuotta sitten, eikä yhtään vakavaa entsyymin toimimattomuuteen liitettyä kuolemaan johtanutta haittavaikutusta ole sen jälkeen havaittu.

DPD entsyymin rakentumista ohjaa DPYD geeni, josta on löydetty paljon eri mutaatio-variaatioita. Näistä mutaatio-varianteista kuitenkin vain pieni osa liittyy DPD entsyymin toimimattomuuteen.  Ennakoiva seulonta DPYD-geenin muutoksille mahdollistaa sekä täysin puuttuvan entsyymin että myös osittaisen entsyymipuutoksen löytämisen.

Ensimmäiset kahden vuoden rutiiniseulontatulokset on nyt selvitetty: 8% potilaista (13 potilaalla 167:stä) esiintyi DPD-puutetta aiheuttavia patogeenisiä DPYD-variantteja. DPD-puutos näillä potilailla vahvistettiin edelleen analysoimalla DPD-entsyymiaktiivisuus, mikä on tärkeää harkittaessa fluoropyrimidiinin annosta. Näitä lääkkeitä voi käyttää osittaisessa DPD entsyymipuutoksessa, mutta annoksen tulee olla 50 75% normaalia pienempi.

– Mielenkiintoista on, että tunnistimme patologisten varianttien joukossa olevan muualla Euroopassa harvinaisen variantti eksoni 4 deleetion (1/3 löydetyistä patogeenisistä varianteista). Sen suuri esiintyvyys suomalaisten potilaiden keskuudessa korostaa täysimittaisen DPYD-geenin analyysin merkitystä, sanoo Vaasan keskussairaalan onkologian ylilääkäri Antti Jekunen.

Vaasan keskussairaalan onkologian väkeä, keskellä Antti Jekunen – kertomassa medialle merkittävästä geenitestistä.

 

Jekunen kertoo, että kyseinen löydös toi myös julkaisun kansainväliseen tiedelehteen (Saarenheimo ym., Cancer Chemotherapy Pharmacol. 2021).

Käyttöönotettu rutiinitutkimus on myös tuonut mukanaan jatkotutkimuksen, jossa Tampereen Fimlabin tutkijoiden kanssa kehitetään erityistä menetelmää juuri eksoni 4 variantin osoittamiseen, jolloin ei tarvitsisi tehdä kalliimpaa geenin sekvensointia.

Uuden rutiinimenetelmän hallittu käyttöönotto vaatii henkilöstöresurssia, joka onkologian klinikalla onneksi oli tutkimushoitajissa. He vastasivat logistiikasta ja potilaiden seurannasta menossa olleiden lääketutkimusten ja potilaspapereihin perustuvien rekisteritutkimusten ohella.  Vaasan keskussairaalan onkologian ylilääkäri, professori Antti Jekunen haluaa tässä yhteydessä kiittää Pohjanmaan syöpäyhdistystä.

– Se että saamme Pohjanmaan syöpäyhdistykseltä tukea tutkimushoitajan palkkaan, on erittäin tärkeää onkologian poliklinikalle. Itse asiassa yhdistyksen tuki mahdollisti potilaita hyödyttävän geenitestin nopean käyttöönoton, Jekunen sanoo.