Siirry suoraan sisältöön

Tuemme palliatiivisen hoidon erikoistumiskoulutusta

Pohjanmaan Syöpäyhdistys haluaa tukea palliatiivisen hoidon EDUPAL-erikoistumiskoulutukseen osallistuvia opiskelijoita. Osaamista tarvitaan, jotta palliatiivinen hoito ja saattohoito saadaan maakunnissa sosiaali- ja terveysministeriön ja yleisesti hyvän elämän vaatimalle tasolle.

Sairaanhoitaja, joka osallistuu osittain tai kokonaan omalla kustannuksellaan SeAMK:n tai Novian järjestämään EDUPAL-koulutukseen ja työskentelee yhdistyksen toimialueella (E-P, K-P ja Pohjanmaan maakunta) palliatiivisessa vaiheessa olevien syöpäpotilaiden hoidon tehtävissä, voi hakea Pohjanmaan Syöpäyhdistyksen koulutustukea. Tuen suuruus on 300-500 euroa sellaisille, jotka joutuvat kokonaan maksamaan koulutuksen ja 100-300 euroa sellaiselle, jotka osittain joutuvat maksamaan koulutuksen hinnan (kuitenkin maksimissaan opiskelijan omavastuuosuus).

Koulutustukea voi hakea vapaamuotoisella hakemuksella, mistä ilmenee opiskelijan tiedot (nimi, hetu, osoite, tilinumero, koulutuspaikka SeAMK/Novia), nykyinen työtehtävä ja työpaikka sekä se maksaako opiskelija kokonaan vai minkä osuuden itse.  Hakemus voidaan tehdä sähköpostilla osoitteeseen markku.suoranta@botniacancer.fi. Hakemus tulee tehdä ennen koulutuksen päättymistä. Tuki maksetaan koulutuksen päättymisen jälkeen.