Siirry suoraan sisältöön

Pohjanmaan Syöpäyhdistys aurinkokäyttäytymisen asialla

Pohjanmaan Syöpäyhdistys neuvoo turvallisesta aurinkokäyttäytymisestä, sekä tekee luomitarkastuksia koko sen toimialueella vanhan Vaasan läänin alueella. Varsinkin kesän kynnyksellä ja aurinkoisen kesän jälkeen ihmiset aktivoituvat, ja haluavat tulla tarkastuttamaan huolestuttavia ihomuutoksia.
”On tärkeää herätellä ihmisiä huomioimaan kuinka tärkeää on estää ihon palamista. Varsinkin lasten ihoa tulee suojata vaatteilla, oleskelemalla varjossa ja huolehtia rasvauksesta.” kertoo yhdistyksen terveyden edistämisen toiminnasta vastaava terveydenhoitaja Lea Vinkanharju.

Syöpäyhdistyksen hoitajat ovat toukokuussa kiertäneet Etelä-Pohjanmaan Järjestömarkkinoilla kahdeksassa kunnassa, ja erityishuomiota on haluttu kiinnittää juuri lasten aurinkosuojautumiseen. Lapset ovat saaneet miettiä aurinkotehtävän parissa, mitä aurinkosuojauksen kannalta tarpeellisia tavaroita olisi hyvä pakata mukaan.
Kevään aikana mm. Vaasan kaupungin vihertoimen työntekijät ja Vaasan suomalaisen seurakunnan ulkotyöntekijät ovat saaneet tietoa ja neuvoja aurinkosuojautumiseen. Kohderyhmä katsotaan tärkeäksi, koska työntekijät viettävät runsaasti aikaa auringossa, ja altistuvat näin ollen UV-säteilylle.

”Terveyden edistäminen on meille aivan keskeinen toimintamuoto. Osa syövistä voitaisiin välttää oikeilla elintavoilla. Aurinkokäyttäytyminen on yksi niistä, haluamme olla myötävaikuttamassa siihen, että yhä useampi auringon aiheuttama syöpä vältetään jo etukäteen – tai edes havaitaan tarpeeksi ajoissa”, tiivistää toiminnanjohtaja Markku Suoranta.

Alla Syöpäjärjestöjen tiedote ihosyöpäriskeistä.

Lisätietoja Pohjanmaan Syöpäyhdistyksen terveyden edistämisen palveluista:

terveydenhoitaja Lea Vinkanharju, puh. 010 843 6003 lea.vinkanharju@botniacancer.fi

toiminnanjohtaja Markku Suoranta, puh. 010 843 6005 markku.suoranta@botniacancer.fi

Nuoriso suhtautuu huolettomasti UV-säteilyn aiheuttamaan ihosyöpäriskiin

Syöpäjärjestöjen tiedote 25.4.2019

Säteilyturvakeskus, Syöpäjärjestöt ja Ilmatieteen laitos haluavat muistuttaa huolellisesta UV-suojautumisesta, koska ihomelanooma on nopeasti yleistyvä syöpä ja riittävällä suojautumisella voitaisiin välttää jopa 95 % syöpätapauksista. Muista ihosyövistä poiketen melanoomaa esiintyy myös suhteellisen nuorilla ihmisillä. Säteilyturvakeskuksen (STUK) teettämän kyselyn mukaan suomalaiset ymmärtävät hyvin UV-säteilyn aiheuttaman ihosyöpäriskin. Kuitenkin nuorison keskuudessa riskiä pidetään pienempänä, mikä heijastuu myös auringolta suojautumiseen.
STUKin marras-joulukuussa 2018 teettämän kyselyn mukaan kaksi viidestä (43 %) suomalaisesta pitää UV-säteilyä vähintään melko suurena riskinä omalle terveydelle. 15¬–25-vuotiaiden keskuudessa vain 31 % vastaajista pitää riskiä vähintään melko suurena. Kaikissa ikäryhmissä naiset pitävät auringosta lähtöisin olevaa UV-säteilyä suurempana riskinä kuin miehet ja myös suojautuvat auringolta miehiä paremmin. Kuitenkin lähes neljännes suomalaisista (23 %) polttaa ihonsa Suomessa auringossa vähintään kerran vuodessa. Alle 35-vuotiaat polttavat ihonsa auringossa vielä selvästi keskimääräistä useammin.

”Ihon polttaminen auringossa on tärkeä riskitekijä ihosyövän kehittymiseen. STUKin tavoite on parantaa ihmisten ymmärrystä säteilyn riskeistä. Se auttaa kansalaisia suojautumaan säteilyn haitoilta oikeissa kohdissa ja toisaalta pienentää huolta asioista, joiden riskimerkitys on vähäinen. Näemme selkeän yhteyden UV-säteilyn terveysriskin tiedostamisen ja aurinkosuojautumisen välillä ja siksi haluamme vaikuttaa erityisesti nuorten asenteisiin ja aurinkokäyttäytymiseen,” sanoo STUKin tarkastaja Anne Höytö.
Ilmatieteen laitoksen 1990-luvulla aloitettujen mittausaikasarjat osoittavat, että Suomen pohjoisesta sijainnista huolimatta suomalaiset voivat altistua haitalliselle UV-säteilylle suuren osan vuodesta. Suojautumisrajana pidetty UV-indeksin arvo kolme on mahdollinen jo maaliskuussa. ”Suojautumista vaativia UV-säteilytasoja mitataan myös pitkälle syksyyn, jopa syyskuun loppupuolelle. Keskimäärin suojautumisraja saavutetaan tai ylitetään maan väestötiheimmällä eteläisen Suomen alueella 116 päivänä vuodessa. Aurinkomatkailusukupolven elinaikainen UV-säteilyaltistus sisältää kotimaassa saadun altistuksen lisäksi vielä etelän lomakohteissa kerätyn UV-säteilykuorman,” sanoo Ilmatieteen laitoksen tutkija Anu Heikkilä.

Ihosyövät yleistyvät

STUKin kyselyn mukaan hieman alle kolmannes suomalaisista ottaa aurinkoa tarkoitushakuisesti. Tärkeimmät syyt auringonottoon ovat D-vitamiinin saanti, mielialan kohottaminen ja ruskettuminen. Selvä enemmistö vastaajista (60%) suhtautuu auringonottoon niin, että ei varsinaisesti ota aurinkoa, mutta oleskelee paljon ulkona. Auringonotto ruskettumistarkoituksessa on hieman vähentynyt kahden vuoden takaiseen kyselyyn verrattuna (2016: 10 %; 2018: 7 %).

Ihosyövät ovat yleistyneet viime vuosikymmeninä. Kaikkein nopeimmin yleistyvä syöpä on ihomelanooma. Syöpäjärjestöjen mukaan vuonna 2016 melanoomaan sairastui 975 miestä ja 972 naista (vuonna 2015: 833 miestä ja 713 naista). Tärkein melanooman riskitekijä on auringon UV-säteily. ”Ihosyöpien lisääntyminen johtuu väestön ikääntymisestä, mutta myös siitä, että auringossa oleskellaan enemmän vähissä vaatteissa. Ihon toistuva palaminen ja elinikäinen aurinkoaltistus lisäävät ihosyöpien riskiä. Varjo, vaatteet ja voide on helppo muistisääntö auringonsäteilyltä suojautumiseen,” kertoo Syöpäjärjestöjen asiantuntijalääkäri Petteri Hervonen.

Emme tule aina ajatelleeksi, että iho on elävä, aktiivinen, kehomme suurin elin. Ihon rakenne ja ulkonäkö muuttuvat iän mukana. Iho muistaa niin iloja kuin surujakin. Se myös muistaa auringon UV-säteilylle altistumisen elämän aikana ja ihon palamiset.

Katso tuore ”Iho kertoo tarinoita” -video.

Lisätietoja:

Syöpäjärjestöt
Asiantuntijalääkäri Petteri Hervonen, puh. 050 443 3017 / petteri.hervonen(a)hus.fi
Viestinnän asiantuntija Eija Vallinheimo, puh. 050 530 3871 / eija.vallinheimo(a)cancer.fi
Ilmatieteen laitos
Tutkija Anu Heikkilä, puh. 050 338 4854 / anu.heikkila(a)fmi.fi
Säteilyturvakeskus
Tarkastaja Anne Höytö, puh. (09) 759 88 305 / anne.hoyto(a)stuk.fi
Säteilyturvakeskuksen mediapuhelin: 010 850 4761