Siirry suoraan sisältöön

Pohjalaisessa potilaspäivässämme puhunut varapuhemies Risikko: Syöpäpotilaiden saatava hoitoa viiveettä

 

Eduskunnan varapuhemies, terveystieteiden tohtori Paula Risikko puhui Järviseudun Syöpäosaston 50-vuotisjuhlassa ja pohjalaisessa syöpäpotilaspäivässämme Evijärvellä lauantaina 7.10.2023:

 

 

Eduskunnan varapuhemies Paula Risikko (kok.) vaati syövän nopeaa diagnosointia ja syöpähoitojen saatavuuden turvaamista Suomessa. Diagnosoinnin ja hoidon on tapahduttava viiveettä.

”Ihmisen asuinpaikka tai taloudellinen tilanne eivät saa vaikuttaa syövän hoidon saatavuuteen. Terveyspalvelujen saatavuuden ja vaikuttavuuden parantaminen on yksi tärkeä tapa vähentää eriarvoisuutta ja terveyseroja”, Risikko toteaa.

Hallitus on hallitusohjelmassa sitoutunut toteuttamaan kiireellisesti toimia, joilla parannetaan sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuutta.

”Palveluiden on toimittava myös syövästä parantumisen jälkeen. Esimerkiksi lapsena tai nuorena syövän sairastaneiden terveydentilaa on seurattava pitkään”, Risikko muistuttaa.

Vain kolmannes syövästä aikuiseksi selviytyneistä henkilöistä säilyy ikätovereidensa tavoin terveenä. Ylimääräinen sairastavuus ja jopa ennenaikaisen kuoleman vaara koskettavat suurta osaa kasvu- ja nuoruusiässä syövän vuoksi hoidetuista henkilöistä.

”Syöpähoitojen päättyessä henkilölle tulee suunnitella yksilöllisesti myöhäisseurantaan liittyvät toimet. Kasvuiässä ja kesken aikuiseksi kehittymistä syövän sairastaneelle edut myöhäisseurantapoliklinikan olemassaolosta ovat parhaimmillaan monet: ajantasaisen tiedon saanti, ennaltaehkäisy ja myöhäisvaikutusten havaitseminen ajoissa sekä ongelmien ilmaantuessa nopea oikea diagnosointi ja hoito, mikä säästää terveydenhuollon resursseja”, Risikko toteaa.

Yliopistollisten sairaaloiden syöpäpoliklinikoiden yhteyteen on perustettu myöhäisseurannasta vastaavia yksiköitä. Näiden yksiköiden toiminta on käynnistynyt sen jälkeen, kun vuosina 2011-2012 kokoontuneen sosiaali- ja terveysministeriön asiantuntijaryhmän mukaan terveydenhuoltojärjestelmämme ei tunnistanut riittävän hyvin lapsena tai nuorena syövän sairastaneilla ilmenneitä myöhäishaittoja eikä niiden ennaltaehkäisyn, varhaisen toteamisen tai hoidon tarvetta.

”Valtakunnan tasolla syövän parempaa hoitoa tulee edistää päivittämällä Syövän hoidon kehittämisen ohjelma 2010-2020. Ohjelmassa arvioitiin tarvittavia syövän diagnostiikan, hoidon, seurannan, työnjaon ja muita palveluiden kehittämistoimia. Työryhmän tehtävänä oli myös arvioida koko palvelujärjestelmän kehittämistarpeita, mukaan lukien koulutus ja tutkimus. Ohjelman julkaisun jälkeen on palvelujärjestelmämme muuttunut ja on siirrytty hyvinvointialueisiin. Lisäksi on tullut lisää tutkittua tietoa ja hoitomuodot ovat kehittäneet”, Risikko toteaa.

Lisätietoja:

Eduskunnan varapuhemies

Paula Risikko

050 511 3107