Siirry suoraan sisältöön

Päihteet puheeksi- teemapäivät käyntiin Vaasan 7-luokkalaisille

Pohjanmaan Syöpäyhdistys osallistuu muiden toimijoiden kanssa Vaasan yläkouluilla vuosittain järjestettäviin Päihteet puheeksi-teemapäiviin 7-luokkalaisille. Yläkoulujen 7-luokkalaisten kanssa keskustellaan eri päihdeteemoista ennaltaehkäisyn näkökulmasta. Pohjanmaan Syöpäyhdistyksen terveydenhoitaja Lea Vinkanharju on aikaisempinakin vuosina osallistunut teemapäivään, ja kokee ne erittäin hyödyllisenä tiedon välittämisen välineenä nuorille ja keskustelun herättäjänä.

Päihteet puheeksi- teemapäivissä aiheena ovat: Nikotiinituotteet, Väitteitä päihteistä, Kannabis ja muut huumeet, Your Choices, Alkoholi ja Tunnetaidot. Nuoret saavat todella kattavasti tietoa eri päihteistä ja keskustelua käydään omien valintojen vaikutuksista.

”Minun aiheenani on keskustella ja kertoa tietoa nikotiinituotteista. Tupakan ja nuuskan käyttökokeilut alkavat yleensä yläasteiässä, ja koska kokeilu voi tuntua kiinnostavalta ja jännittävältäkin ja kaveripiirissä voi syntyä painostusta käyttöön, näistä aiheista on hyvä keskustella ajoissa ennen käyttökokeiluja. Kokeilut monesti johtavat käyttömäärien lisääntymiseen pikkuhiljaa, ja sitten jäädäänkin helposti nikotiinikoukkuun.  Varsinkin nuorten suosimat nuuskamerkit sisältävät nikotiinia paljon ja siten koukuttavat helposti”, Lea kertoo.

Nuoret eivät osaa tunnistaa nikotiiniriippuvuuden oireita kovinkaan hyvin, ja he kokevat lopettamisen olevan mahdollista heti kun he itse niin päättävät. Jos tupakan tai nuuskan käyttöä on jatkunut pitempään, nuoren voi olla haasteellista päästä eroon tuotteesta. Näitä asioita on hyvä käydä läpi, ja tuoda esille oikeaa tietoa nikotiinituotteisiin liittyen, mutta myös kannustaa jo tupakkaa tai nuuskaa käyttäviä nuoria miettimään toimivia keinoja lopettamiseen. Mitä aiemmin tähän pystytään puuttumaan, sitä suuremmat mahdollisuudet nuorella on päästä eroon nikotiinituotteista, ja siten välttyä haitallisilta terveyshaitoilta myöhemmin. Käytön ennaltaehkäisyyn on tässä vaiheessa jo tärkeää panostaa.

Variskan koulussa kevään ensimmäinen Päihteet puheeksi-teemapäivä

Tänä vuonna ensimmäinen päivä järjestettiin Variskan koulun 7-luokkalaisille, jossa noin sata oppilasta sai kattavasti päihdetietoa päivän aikana. Nuoret saivat keskustella päihteisiin liittyvistä kysymyksistä teemapisteiden vetäjien kanssa pienissä ryhmissä. Ryhmien pieni koko mahdollistaa kysymykset ja keskustelun hyvin ryhmäläisten kesken. Päihteet puheeksi ohjelmaan kuuluu myös vanhempainilta.

Nikotiinituotteista nuuskan osalta ilmeni osin puutteellista tietoa ja nuuskaamisen ajateltiin olevan parempi vaihtoehto kuin tupakointi. Tupakasta tiedettiin selkeästi eniten ja sähkötupakasta vähiten. Nuoret kertoivat näkevänsä nuuskan ja tupakan käyttöä omassa lähiympäristössään, kuten kavereilla, kotona, isovanhemmilla ja harrastusympäristössä. Nuoria mietitytti selkeästi läheisten tupakointi ja miksi tupakkaa ylipäätään saa olla myynnissä, koska se on terveydelle haitallista. Yhdessä pohdittiin myös mitkä syyt yleensä johtavat tupakoinnin tai nuuskaamisen aloittamiseen nuorilla, ja mitä voi tehdä, jos jo tupakoi tai nuuskaa. Omien mielipiteiden esille tuomista korostettiin, niin ettei esimerkiksi lähdetä kaverien houkutteluun mukaan, todella fiksua pohdintaa näiltä nuorilta.

Kaiken kaikkiaan antoisa päivä näiden hienojen nuorien parissa. Toivottavasti he saivat vahvistusta terveyttä edistävien valintojen tekemiseen tulevaisuudessa!

Lisätietoa:

Lea Vinkanharju

Terveyden edistämisen asiantuntija

puh 050-5815860