Lymfrådgivning

Lymfrådgivning är till för personer som har ökad risk för lymfödem, på grund av skador i lymfknutorna beroende på strålbehandlingen eller borttagningen av lymfknutorna i armhålan.

Ibland blir man tvungen att operera bort lymfknutor från armhålan i samband med vården av bröstcancer. Även strålbehandlingen kan skada lymfknutorna och försvåra lymfvätskecirkulationen så att man drabbas av lymfödem. Det i sin tur kan försämra funktionsförmåga i den övre extremiteten.

Lymfrådgivning består av personlig vägledning och rekommendationer, mätning och bedömning av situationen. Onkologiska poliklinikens läkare tar ställning till behovet av eventuella fortsatta åtgärder.

Målsättningen med lymfrådgivning är att upptäcka och att lindra risken för nedsatt funktionsförmåga och att förbygga eventuellt lymfödem. Målsättningen är också att nå ut till bröstcancerpatienter i behov av stöd.

För mer information, ring tel. 010 843 6003.