Gå direkt till innehållet

StopCancer -insamlingen

Snart startar en ny StopCancer -insamling! Nedan finns information om förra insamlingen.

 

Vilka var StopCancer-insamlingens huvudteman?

Krishjälp

Stöd till kristerapiarbetet

Palliativ vård 

Finansiering till våra palliativa sjukskötare och palliativa stödpersoner

Stöd för cancerpatienter och anhöriga

Ekonomiska bidrag till cancerpatienter samt kamratstöd och övrigt psykosocialt stöd för patienter och deras anhöriga

Lokal cancervård

Insatser inom cancervården på centralsjukhusen, för att förbättra nivån på cancervården

 

Verksamhetsformer som finansieras genom insamlingen

  • Föreningen har 12 yrkesverksamma och hundratals frivilliga som genom arbetet årligen möter tusentals cancerpatienter och deras anhöriga
  • Vi stöder österbottniska cancerpatienter med över 100. 000 euro per år genom vårddagsersättningar och specialbidrag
  • Vi stöder lokal cancervård och -forskning
  • Vi arrangerar rehabilitering samt stöder och erbjuder palliativ vård

Gick donationen säkert fram?

Österbottens Cancerförening står som ensam arrangör för StopCancer-insamlingen, och ansvarar för att de insamlade medlen går till angivna ändamål.

Insamlingskostnaderna är små, de uppstår främst genom marknadsföring och materialkostander, samt genom byggandet av den elektroniska insamlingsbössan. Ingen extra arbetskraft har anställts för insamlingen, utan den förverkligas främst med talkokraft.

Insamlingstillstånd:

Tillståndets innehavare: Österbottens Cancerförening rf
Tillståndets utfärdare: Österbottens Polisinrättning
Tillståndsnummer: RA/2019/880
Verkställighetstid: 1.11.2019 – 30.6.2021
Verkställighetsområde: landskapen Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten
Användningstid för insamlade medel: åren 2020-2023

Information om insamlingen:

Verksamhetsledare Markku Suoranta, Österbottens Cancerförening, tel. 0500 560 151.

Du hittar även information om hur insamlingen framskrider på vår Facebook-sida och på instagram @botniacancer

 

#stopcancer2020 #botniacancer