Gå direkt till innehållet

VASA Samtalsgrupp för tarmcancerpatienter

Tilläggsuppgifter om tillställningen

Gruppen startar på må 11.9 kl 13-14.30 på Nedre Torget 3, 4. vån

Gruppen är tvåspråkig.

Frågor och anmälan till gruppledare Margita Strandberg-Heinonen, tel. 010 843 6006.