Gå direkt till innehållet

VASA Livet här och nu – cancersituationen som livsförändring

Tilläggsuppgifter om tillställningen

En kurs för nydiagnostiserade cancerpatienter och deras närstående

En partners insjuknande och att leva med cancer innebär en kris, vilket förbrukar bådas kraftresurser. Förhållandet blir prövat då cancern tar krafterna av den ena parten, och den andra parten mitt i allt hamnar att bära den andra. I den här kursen fokuserar vi på att hitta kraftresurserna i parförhållandet då en cancersjukdom förändrar livet. En viktig del av kursen är kamratstöd av andra i liknande situationer.

Börjar 22.2.2022. Gruppen samlas totalt sex gånger med ungefär en veckas mellanrum på vardagskvällar, tre timmar åt gången.

Plats: Österbottens Cancerförenings byrå i Vasa, Nedre Torget 3, 4 våningen.

Välkommen med!

Mera information får du av Jenni per telefon 050 443 1081 eller per e-post: jenni.paloniemi@botniacancer.fi