Gå direkt till innehållet

Parkurs för personer med cancer vid Härmä rehab, under 50 år

Tilläggsuppgifter om tillställningen

7 – 11.3.2022 (Kurs nr. 83466)

 

Du kan söka till en anpassningsträningskurs inom 1–2 år efter insjuknandet, när du är i slutskedet av behandlingen av sjukdomens initialfas eller i uppföljningsfasen av behandlingen. Lämplig tidpunkt varierar och är beroende på din individuella situation. Man kan också söka till kursen ensam.

Ansökan skickas till FPA. Till ansökan bifogas ett B-utlåtande av läkaren och en eventuell rehabiliteringsplan.

 

Info om Härma rehab: Jessica Havulehto tel. 050 516 0360 eller Cancerföreningen Christine Kung tel. 010 843 6011