Keräykset

Tässä lisätietoa #PETforBotnia –keräyksestämme

 

Kuka kerää ja miksi?

Pohjanmaan Syöpäyhdistys ry on käynnistänyt #PETforBotnia -keräyskampanjan  jolla on tarkoitus kerätä merkittävä tuki PET-kuvantamislaitteen hankintaan Vaasan Keskussairaalaan ja koko Pohjanmaan onkologian eli syövän hoidon vahvistamiseksi.

Österbottens Cancerförening rf har startat en #PETforBotnia-insamlingskampanj  som är avsedd att samla betydande stöd för anskaffning av PET-röntgenapparatur till Vasa Centralsjukhus och hela Österbottens onkologi, dvs för att stärka cancervården.

Miksi PET-kuvantamislaite tarvitaan?

PET-kuvantamislaite parantaa oleellisesti syövän hoidon mahdollisuuksia ja nopeuttaa syövän sekä sen etäpesäkkeiden varhaista toteamista koko Pohjanmaalla.

Laitteen on määrä palvella Vaasan sairaanhoitopiirin lisäksi myös Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakuntia syövän hoidossa. Samalla PET-laite vahvistaisi onkologiaa ja koko erikoissairaanhoitoa Vaasassa. Keskeistä kampanjan käynnistymiselle ja hankinnan toteutumiselle on näiden maakuntien yhteistyö asiassa.

Miten voin osallistua?

Voit osallistua keräykseen lahjoittamalla Pohjanmaan Syöpäyhdistyksen tilille:

FI54 5672 4320 0016 86

tai

Voit järjestää hyväntekeväisyystapahtuman keräyksemme hyväksi.

Mikä on PET-kuvantamislaite?

PET on leikekuvausmenetelmä, joka antaa tietoa kudosten toiminnasta, elimistön aineenvaihdunnasta ja lääkeaineiden käyttäytymisestä kudoksissa. Se on tämän hetken edistynein laite syövän levinneisyyden tutkimiseen, mutta sitä voidaan hyödyntää myös muuhun. PET-menetelmällä tutkitaan muun muassa aivoja ja sydäntä, ja sen avulla voidaan paikantaa kehon tulehduspesäkkeitä.

#lähelläpotilasta #närapatienten #PETforBotnia

Meneehän lahjoitukseni varmasti perille?

Pohjanmaan Syöpäyhdistys ry vastaa siitä että keräyksen tuotto tilitetään eteenpäin PET-kuvantamislaitteen hankintaa varten Vaasan Sairaanhoitopiirille, jolla on hallituksen päätös laitteen hankinnasta.

Keräyskulut ovat pienet, ne syntyvät lähinnä materiaalista sekä keräyksen markkinoinnista ja sähköisen keräyslippaan rakentamisesta. Keräystä varten ei ole palkattu lisätyövoimaa, vaan se toteutetaan pääosin vapaaehtoisvoimin.

 

Katso Andersin tarina ja viesti meille pohjalaisille:

Lupatiedot:

Rahankeräysluvan saaja ja toimeenpanija: Pohjanmaan Syöpäyhdistys ry
Rahankeräysluvan myöntäjä: Pohjanmaan Poliisilaitos
Rahankeräysluvan numero: RA/2018/152
Toimeenpanoaika: 15.2.-31.12.2018
Toimeenpanoalue: Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat
Varojen käyttöaika: Vuosina 2018-2019.

Lisätietoa keräyksestä:

Toiminnanjohtaja Markku Suoranta, Pohjanmaan Syöpäyhdistys, puh. 0500 560 151